Sústruh na obrábanie kameňa

Pre stavebné a kamenárske prevádzky na výrobu rotačných pomníkových a stavebných prvkov do hĺbky rezu cca 300 mm.